Çağdaş, İlkeli, Dürüst
E-mail

HİZMETLERİMİZ

Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

 

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 

 1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince;
   
  1. defterlerini tutmak,

  2. bilanço ve kâr-zarar tablosu düzenlemek
    
  3. beyannameleri ve diğer belgelerini düzenlemek.

 2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
   
 3. Muhasebesel belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

 

   

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Neriman KARSAVURAN

Adres:  Sarıgöl Mah. Ordu Cad. Gülseven İş Merkezi No:31 K:3 D:13
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Tel:  +90(212) 615 84 30 - 31   GSM:  +90(533) 554 48 54
E-Mail: info@karsavuransmm.com
drc bilişim, silikon web